Jakość wody z wodociągów

Jakość wody w Gminie Kamienna Góra

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze zakończył kolejną ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia dla Gminy Kamienna Góra. Tym razem za 2017 rok. Sanepid stwierdził jej przydatność do spożycia przez ludzi. Kontrolą objęte było 6 wodociągów, w tym ujęcia w Ogorzelcu i Leszczyńcu.

Czytaj dalej »

„ogorzelecki” przemysł (1/2) – aktualizacja

Arbeit_macht_frei

Jest koniec lat 20. XX wieku. Nagle na całym globie ziemskim wybucha największy kryzys gospodarczy XX wieku, który nie szczędzi nawet schowanego na końcu świata Ogorzelca i jego okolic. Żyje się tu ciężko, coraz ciężej. Jednak w niedługim czasie po wybuchu tzw. Great Depression do Naszej wsi, zwanej wówczas Dittersbach Städtisch, przybywa zaradny przedsiębiorca z Lipska – Walther Härting. Pan Härting ma nie tylko duże pieniądze, ale i niezawodny pomysł, jak zażegnać ten straszny kryzys.

Czytaj dalej »

Konkurs na kompleks sportowy zakończony

Urząd Gminy Kamienna Góra

W dniu 20.12.2017 r. Wójt Gminy Kamienna Góra dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pod nazwą:

„Zagospodarowanie terenów sportowych w Ogorzelcu”

Przetarg wygrała firma: MG -TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z ul. Szybowcowej 23b 58-521 Jeżów Sudecki. Z pełnymi wynikami konkursu zapoznasz się tutaj.