źródłosłów el:LEGO (11/13)

W związku z prowadzoną pracą badawczą nad pochodzeniem ŹRÓDŁOSŁOWIA el:LEGO wszyscy kreatywni, którzy mają odwagę oraz wiedzę  i chcą pomóc, mogą zgłaszać się mailowo na podany adres: ogorzelec.com@gmail.com.

Comments are closed.