Polska wieś to nasze dziedzictwo i przyszłość

U.KCelem tego konkursu jest promocja polskiego rolnictwa oraz naszego dziedzictwa kulturowego. Inne cele to poruszenie problematyki związanej z obszarami wiejskimi oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Szczegóły konkursu na stronie Urzędu Gminy Kamienna Góra tutaj.

Facebook Comments

Comments are closed.