Jakość wody z wodociągów

Jakość wody w Gminie Kamienna Góra

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze zakończył kolejną ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia dla Gminy Kamienna Góra. Tym razem za 2017 rok. Sanepid stwierdził jej przydatność do spożycia przez ludzi. Kontrolą objęte było 6 wodociągów, w tym ujęcia w Ogorzelcu i Leszczyńcu.

Warto zauważyć, że w zestawieniu z rokiem poprzedzającym badanie (2016) łączna wydajność produkcyjna wszystkich wodociągów spadła o 44,8 m³/dobę, jednocześnie liczba korzystających z sieci wzrosła o 15 osób (do 6706).

Ze szczegółowymi wynikami kontroli zapoznasz się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra: tutaj.

Facebook Comments

Comments are closed.